خانه اعتقادی آیا موجودی که درعالم می بینیم وجوداست یا ماهیت؟

آیا موجودی که درعالم می بینیم وجوداست یا ماهیت؟

2 دقیقه خوانده شده
0
0
346
اصلالت_وجود_یا_ماهیت

 

سوال: وجود و ماهیت چیست ؟ آیادرهرچیز، وجود اصالت داردیاماهیت ؟
شما چیزهایی مختلفی را اطراف خود تون می بینید مثل سنگ – درخت – آب – آتش و…حال اگه بخواهیم موجودیت یکی از اینها را به کسی خبر بدهیم می گوییم:
درخت وجود دارد
سنگ وجود دارد
آتش وجود دارد
آب وجود دارد
وقتی خوب دقت می کنیم هرکدوم از این جمله ها دوبخش دارد. در بخش اول این جملات به درخت بودن وآتش بودن وسنگ و آب بودن اشاره دارد ودر بخش دوم هریک از این جملات از وجود داشتن وموجود بودن آنها سخن گفته است.
پس نتیجه گرفته می شود موجود بودن و وجود داشتن در همه موجودات مشترک است وبهش “وجود” گفته می شود
بنابراین هر چیز در عالم در ذهن ما به دو قسمت تقسیم میشود:
۱- وجود(هستی) ۲- ماهیت (چیستی)
اما در واقعیت وعالم خارج درخت، سنگ، آتش، آب یک چیز است دو چیز نیست.
حال سوال اینجاست این چیزی که ما در واقعیت می بینیم وجود است یا ماهیت ؟
چون اگر بنا باشد آن واقعیت هم ماهیت باشدو هم وجود در این صورت تبدیل به دو موجود خوا هد شد ودیگر یک موجود نیست.
اگرمی خواهیم جواب این سوال را بدانیم باید ببینید اثری که از هر چیز در عالم می بینید مربوط به کدام از این دوتا ست مثلا: آتش اثرش سوزندن وگرم کردن است این مربوط به کدام یک از این دو است. اگر ماهیت آتش اصل باشد باید با تجسم کردن آتش در ذهنمان باعث سوختن وگرم شدن سرمان باشیم یا با تجسم ماهیت آب اثر آب باعث خیس شدن شود امامی بینیم اینطور نیست بلکه ما هرچیز را تصور می کنیم هیچ اثری در بدن ما ندارد پس نتیجه می گیریم اصل در موجودی وجود است نه ماهیت.
پس به این می رسیم که اصالت در هر چیزی با وجود است وماهیت همیشه وابسته به وجود است.

 

 

 

 

 

 • The First Step in Refinement

  How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…
 • به همسرتان بگویید که شما دشمن اش نیستید

  اگر درباره موضوعی با همسرتان آرام صحبت می کنید اما او به یکباره از کوره در می رود و صدایش …
 • Knowledge and Faith

  Sometimes you see that one has knowledge of these realities but has no faith. Undertakers …
مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
 • دین در عصر ظهور

  دین در عصر ظهور مشخصات کتاب شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۴-۲۸۷۹۵ سرشناسه : فاضل‌لنکرانی محم…
 • چرا در دنیا چند خدا وجود ندارد؟

  سوال: آیا ممکن نیست چند خدا درعالم باشند؟ واجب الوجود یاهمان خدا موجودی است که وجود داشتن …
 • آیا واقعا خدایی وجود دارد؟

  سوال:ازکجامعلوم که خدایی هست؟ موجود الف رو تصور کنین که موجود ب رابه وجود آورده است.و وجود…
بارگذاری بیشتر در اعتقادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

The First Step in Refinement

How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…