خانه اعتقادی اعتقاد صحیح به چه اعتقادی گفته می شود؟

اعتقاد صحیح به چه اعتقادی گفته می شود؟

2 دقیقه خوانده شده
0
0
46

سوال: اعتقاد صحیح به چه اعتقادی گفته می شود؟
همه چیزهایی که نسبت به آنها شناخت پیدا میکنیم:
* یا با واقعیت خارجی مطابق نیستند و به آنها جهل مرکب گفته می شود.
* یا با واقعیت خارجی مطابقت دارند که اسمش علم اعتقاد است.
مثلا اگر شما یک پرنده را از دور ببینید و یقین کنید که خروس است؛ هم ممکن است یقین شما عین واقعیت باشد و واقعا آن پرنده خروس باشد و هم ممکن است شما جهل مرکب داشته باشید و آن پرنده مرغ باشد.
البته فکر نکنید همه اعتقادات مثل هم هستند بلکه علم و شناخت ما نسبت به هرچیز یا مثل خوشحالی و ناراحتی که خود آن واقعیت در وجود مان حاضر است و به آن علم حضوری گفته می شود. یا مثل بعضی موارد خود واقعیت در وجودمان حاضر نیست و ما فقط یک صورت و تصویر از واقعیت در وجود خودمان داریم که به آن علم حصولی اطلاق میشود.
در خود علم حصولی هم یا همه به محض اینکه قضیه را درست تصور کردند تصدیقش میکنند و علم حصولی بدیهی نامیده میشود. مثل علم به اینکه همه بدن ما از دستمان بزرگتر است و یا برای فهمیدن و تصدیق کردنش نیاز به فکر وتحقیق است وبه آن علم حصولی نظری گفته می شود.
علم حضوری با واقعیت مطابق است چون در این علم خود واقعیت در وجودمان هست.
علم حصولی بدیهی هم چون زیربنایش علم حضوری است پس یقین آور است و با واقعیت مطابقت دارد. فقط می ماند علم حصولی نظری که برای مطابق بودنش با واقعیت باید حتما به دانش بدیهی برسد و فقط برهان عقلی است که می تواند ما را به دانش بدیهی ویقین و واقعیت برساند.
منابع برای مطالعه بیشتر:
_عقیده یک مسلمان. حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی
_اصول عقاید حضرت آیت الله مصباح یزدی

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده ایمان
بارگذاری بیشتر در اعتقادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

ما اعتقاد داریم که اعتقادات مهم نیست.

سوال:چرا باید به اعتقادات اهمیت دهیم؟ موجوداتی که قدرت تشخیص دارندکارهایشان رابراساس علم و…