خانه اخلاقی اخلاق اجتماعی انواع و نحوه ی برخورد افراد با رویدادهای تنش زا

انواع و نحوه ی برخورد افراد با رویدادهای تنش زا

2 دقیقه خوانده شده
0
0
40

امروزه هیچ کس را نمی توان یافت که با موقعیت ها و حتی انسان های تنش زاد مواجه نشوند. تنش و موارد تنش زا جزو لازمه زندگی روزمره شده است. اما مهم مهارت حل این مساله و برخورد با این تنش هاست. شخصیت مثالی ما در برخورد با عوامل تنش زا اینگونه عمل می کند:

۱-مقابله ی فعال: برای خلاص شدن از موقعیت شدیداً تلاش می کنم که بتوانم کاری انجام دهم و گام به گام پیش روم
۲-برنامه ریزی: یک برنامه ی عملی تهیه و طبق آن عمل می کنم و درباره هر اقدامی کاملاً فکر می کنم
۳-ایجاد وقفه در فعالیت های دیگر: فقط روی مشکل متمرکز می شوم اگر لازم باشد کمی به کارهای دیگر فکر می کنم.
۴-مقابله از راه خویشتنداری: تا زمان مناسب فرا نرسیده دست به هیچ اقدامی نمی زنم.
۵-جستجوی حمایتی اجتماعی بنا به دلایل ابزاری: از تجارب دیگران استفاده می کنم.
۶-جستجوی جمایت اجتماعی بنا به دلایل هیجانی: درباره ی احساسات عاطفی با فرد دیگری صحبت می کنم.
۷-تفسیر مجدد مثبت و رشد: از رویدادها درس می گیرم از جنبه ی مثبت به رویداد می نگرم.
۸-پذیرش مشکل: می پذیرم که رویدادی رخ نداد و قابل تغییر نیست کار از کار گذشته.
۹-روی آوردن به مذهب: به خدا توکل می کنم و سعی می کنم بنا به دستورات او زندگی کنم.
۱۰-متمرکز شدن به هیجانات و ابزار عواطف= ناراحت شده و هیجانات خود را ابراز می کنم.
۱۱-عقب نشینی روانی: کار یا فعالیت دیگر شروع می‌کنم و برای اینکه به مشکل فکر نکنم به سینما می روم یا تلویزیون تماشا می کنم

مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
بارگذاری بیشتر در اخلاق اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

The Importance of the Refinement and Purification of the Soul

Those who have constructed [their own] religions, causing the straying and deviation of ma…