خانه دسته‌بندی نشده تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

2 دقیقه خوانده شده
0
0
262

آنهایی که نمراتشان را با تغلب کسب می کنند.

یا با روش های غیر متعارف از اساتید نمره می گیرند.

یا با واسطه و بدون شایستگی پست های حتی کوچک می گیرند و به شدت اهل زد و بند هستند.

آنهایی که از سادگی و صداقت بقیه سوء استفاده می کنند.

آنهایی که مسافران غریبه را سر کرایه گرفتن سرکیسه می کنند.

آنهایی که به صرف شنیدن بعضی گرانی ها زودتر از دشمن پوست ملت را می کنند.

آنهایی که روی عقاید مردم سوارند برای رسیدن به موقعیت های بزرگ.

آنها که از مسلمانی فقط یقیه سفید و تسبیح و سلام و صلواتش را فهمیده اند.

آنهایی که تهذیب نفس و اخلاق و تدین را بوسیده کنار گذاشته و به شیوه های ماکیاولی رشد می کنند و پست می گیرند و مدیریت می کنند.

قطعا پتانسیل خوبی برای دزدی ها و اختلاس های کلان دارند که برخی به دستش می آورند و بقیه ضمن تکرار دزدی های کوچک خود به دسته اول فحش می دهند. و این بین، هم دزدی خود را پشت یقیه سفید پنهان میکنند و هم دین و اخلاق و انقلاب را باعث این اختلاسهایشان می دانند. چه دزدان بزرگ، چه دزدان کوچک و چه کسانی که شناگران خوبی اند اما هنوز آب پیدا نکرده اند.

تخم مرغ دزد شتر دزد می شود.

  • The First Step in Refinement

    How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…
  • به همسرتان بگویید که شما دشمن اش نیستید

    اگر درباره موضوعی با همسرتان آرام صحبت می کنید اما او به یکباره از کوره در می رود و صدایش …
  • Knowledge and Faith

    Sometimes you see that one has knowledge of these realities but has no faith. Undertakers …
مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
بارگذاری بیشتر در دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

The First Step in Refinement

How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…