خانه چند رسانه ای عکس نوشته ها روحانیت معظم سلام علیکم

روحانیت معظم سلام علیکم

2 دقیقه خوانده شده
0
0
62

روحانیت معظم سلام علیکمواقع این است که مردم به اندازه ای عاشق روحانیتند که روحانیت عاشق مردم باشد. ایمان در قلب, اقرار به زبان و عمل به ارکان و جوارح. که به جای قرر زدن از بی دینی,قدمی در راه دینی شدن جامعه بردارند. به جای شکایت از معاملات ربوی, مدلی برای معاملات اسلامی ارایه کنند. به جای حکم بر نسل جوان با ایشان بجوشند. به جای شکایت از فضای مجازی, حضور موثر در فضای مجازی داشته باشند, که نقش پدری داشته باشند برای جامعه. بسوزند برای مردمی که روح قدسی در کالبد دارند. و هزینه بدهند و هزینه شوند. هدایتگری داشته باشند برای چپ و راست. اصول گرا و اصلاح طلب.  موافق و مخالف که کلکم مسئول. ارادتمند علمای بزرگوار هستیم

 

روحانیت معظم سلام علیکم

واقع این است که مردم به اندازه ای عاشق روحانیتند که روحانیت عاشق مردم باشد. ایمان در قلب, اقرار به زبان و عمل به ارکان و جوارح. که به جای قرر زدن از بی دینی,قدمی در راه دینی شدن جامعه بردارند. به جای شکایت از معاملات ربوی, مدلی برای معاملات اسلامی ارایه کنند. به جای حکم بر نسل جوان با ایشان بجوشند. به جای شکایت از فضای مجازی, حضور موثر در فضای مجازی داشته باشند, که نقش پدری داشته باشند برای جامعه. بسوزند برای مردمی که روح قدسی در کالبد دارند. و هزینه بدهند و هزینه شوند. هدایتگری داشته باشند برای چپ و راست. اصول گرا و اصلاح طلب. موافق و مخالف که کلکم مسئول. ارادتمند علمای بزرگوار هستیم

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

پدید آوردن تفاوت بزرگ و برجسته شدن در زندگی و پیشرو بودن، نتیجه رفتن از راه کم گذر است؛ و آفرینش تفاوت عمده در زندگی مستلزم اجتناب از دنباله روی از اجتماع. برای محبوبیت اجتماعی به جای همنوایی صرف با جامعه باید متاعی برای عرضه کردن در زندگی داشته باشید. چرا جامعه در نهایت هم مسیر با کسانی می شود که روزخگاری از همنوایی سر بر تافته و مسیر کم گذر را انتخاب کردند.#روابط_اجتماعی, #زندگی_اجتماعیhttp://clergy.ir/our-social-life/

0 0 …