مراحل حل مسئله

2 دقیقه خوانده شده
0
0
40

مسئله یا مشکل هدفی است که انسان هنوز راه رسیدن به آن را نیافته و اثرات زیانباری روی سلامت جسمی و روانی فرد دارند مخصوصاً در افراد مضطرب اما در افراد دارای عزت نفس بالا این اثرات کمتر است.
شناسایی یک وضعیت یا موقعیت دشوار و توانایی به کارگیری تمام اطلاعات و دانسته های قبلاً آموخته شده در هنگام رویارویی با آن موقعیت به طوری که پس از حل مشکل بتوان به دنبال به کارگیری توانایی های گذشته و طرز استفاده درست از آن ها به توانایی هایی تازه برای حل مسئله ای دیگر دست یافت

مراحل حل مسئله
۱-تشخیص مسأله: کلیدش کنجکاوی و نارضایتی است
۲-تعریف: تحلیل و درک ماهیت مسئله: مشکلات اولویت دار تعیین شوند
۳-کشف راه حل های مختلف: کمیت مهم است.
۴-ارزشیابی راه حل: سودمند بودن یا نبودن راه حل ها
۵-عمل براساس راه حل
۶-ارزیابی کل فرایند حل مسئله: برای نشان دادن پیشرفت کار پیامد اعمال مورد توجه باشد.

مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
بارگذاری بیشتر در تقویت حافظه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

The Importance of the Refinement and Purification of the Soul

Those who have constructed [their own] religions, causing the straying and deviation of ma…