خانه آموزشی مهارت تفکر انتقادی و قدم های آن

مهارت تفکر انتقادی و قدم های آن

1 min read
0
0
305
اندیشه و نظریه سیاسی اسلام

تفکر انتقادی عبارت از: -توانایی درست قضاوت کردن
-پرهیز از پیش داوری در حوادث و رویدادها
-به زیر سوال بردن عادات همیشگی و مرسوم
-نپذیرفتن عقاید دیگران به طور چشم بسته
-استدلال از طریق استفاده از شواهد و مدارک معتبر

استانداردهای ذهنی در تفکر انتقادی
از آنجایی که تفکر انتقادی با فکر کردن به طور معمول فرق دارد لذا به کارگیری استانداردهایی در فکر کردن بر تطبیق فکر با این استنداردها منجر به تفکر انتقادی می شود.
۱-شفافیّت: یعنی کسی بتواند مفهوم متنی را به دیگران به راحتی منتقل کند.
۲-دقت: اطلاعاتش را از منابع معتبر به دست آورد.
۳-وضوح: مطالب به صورت دقیق بیان شود.
۴-عمیق: سعی برای پی بردن به علت زیربنایی مشکی در ظواهر گیر نکردن
۵-وسعت: به یک راحل از چندین دیدگاه نگاه کردن و خود رأی نبودن
۶-منطق: سؤال از چرایی و چیستی چیزی
۷-اهمیت: اطلاعات مهمتر از غیرمهم شناسایی شوند.
۸-روشنی: بی طرفی در مقابل ایده ها و اطلاعات

مراحل تفکر انتقادی:
این مراحل گام به گام نیست انتخاب هر مرحله بستگی به شرایط دارد.
۱-تفکر انتقادی تفکر هدفدار است.
۲-پایه گذاری براساس فرضیات
۳-سوق دادن به سوی نتایج و اجرا
۴-استفاده از اطلاعات و تجربیات
۵-داوری کردن
۶-پایه گذاری براساس نتایج
۷-توجه به پاسخ یک سؤال
بعضی مهارت ها هستند که برای تفکر انتقادی مفیدند یعنی مجموعه ای از توانایی های ذهنی که در روشن سازی استدلال فکری مشارکت دارند.
۱-تفسیر: فهمیدن و درک اطلاعات
۲-تحلیل: سود و زیان ها در حل یک مسئله در نظر گرفته شود و فعالیت های مستقلانه مشخص باشد.
۳-ارزیابی: معتبر بودن منابع – باور کردنی بودن اطلاعات
۴-استنتاج و نتیجه گیری براساس استدلال دقیق از منابع معتبر
۵-شرح: توانایی شرح نتایج شخصی
۶-خود نظم دهی: اصلاح تفکرات با طرح سوالاتی از خود انعکاس روندی که منجر به نتیجه گیری شده

گام هایی که مرحله به مرحله به فرایند کشف کردن می رسد.
۱-تعریف مسئله با پرسیدن سؤال درست
۲-اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ سوال گزینش کنید
۳-فرضیه های بیان شده و نشده شناسایی شود.
۴-انتخاب فرضیه های مرتبط و محتمل
۵-نتایج معتب را بیرون بکشید
۶-تصمیم درست بگیرید.

Load More Related Articles
Load More By mehdi
Load More In آموزشی

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

تکنیک خواندن مطالعه SQ3R پس ختام

پیش خوانی _ سوال سازی _ خواندن متن _ تفکر – از حفظ گویی (بازگویی وتعریف) _مرور پیش خ…