خانه مشاوره ازدواج میشه بگید عقل چه نقشی در یک رابطه عاشقانه دارد؟

میشه بگید عقل چه نقشی در یک رابطه عاشقانه دارد؟

1 دقیقه خوانده شده
0
0
510

در تمامی اقسام سه گانه عشق حقیقی، نفسانی و جنسی، عقل به عنوان تعیین کننده ملاک و معیارهایی است که با بررسی این معیار ها به هر کدام از این معشوق ها می توان رسید. در واقع عقل در هر سه این عشق ها نقش چراغ راهنما را دارد. به همه این سه نوع عشق زمانی می توان رسید که معیار و ملاکی برای شناخت محبوب داشته باشیم و عقل این نقش را در زندگی انسان بر عهده دارد. در واقع اگر در این وادی از عقل استفاده نشود احتمال شناخت و وصال معشوق و محبوب حقیقی به صفر می رسد و چه بسا ممکن است انسان سراب عشق را عشق واقعی بپندارد.

در عشق حقیقی که معشوق ذات خداوند متعال است، عاشق خداوند شدن بدون شناخت محبوب که عقل این نقش را بر عهده دارد عملا امکان ندارد.

در عشق نفسانی هم مقدمه این عشق شناخت محبوب و ملاک های اوست که باز هم عقل چراغ راهنمای ما خواهد بود.

در عشق جنسی هم این عقل است که تعیین می کند چه کسی با کدام ویژگی ها در عین این که هیچ انسان معمولی کامل نیست می تواند شریکی برای زندگی انسان و معشوقی برای رفع نیازهای فردی اش باشد.

  •  The Comparative Rights and Duties of Husband and Wife

    According to Islam, family is a small society. And large societies come into existence fro…
  • Women and Hijab

    The meaning of Hijab is to cover. Hijab means a dress that covers the body of a woman. Isl…
  • Marriage and its benefits

    The family is a small society that starts with the union of man and woman, and by the birt…
مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
بارگذاری بیشتر در ازدواج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

 The Comparative Rights and Duties of Husband and Wife

According to Islam, family is a small society. And large societies come into existence fro…