خانه اعتقادی چرا در دنیا چند خدا وجود ندارد؟

چرا در دنیا چند خدا وجود ندارد؟

1 min read
0
0
211

سوال: آیا ممکن نیست چند خدا درعالم باشند؟
واجب الوجود یاهمان خدا موجودی است که وجود داشتن عین ذات اوست وهیچگونه نیستی دراوراه ندارد
حالا تصورکنید که درعالم دوتا خدا باشد، برای اینکه این دوتا خدا باهم فرق کنند باید هرکدام خصوصیتی داشته باشند که دیگری نداشته باشد وگرنه اگر هردو درهرخصوصیاتی مثل هم باشند دیگر دو تا نمی شوند مثلا یکی از خصوصیات خدا این است که وجود دارد و وجود برایش ذاتی است.
حالا اگر این دوتا خدا بخواهند باهم فرق کنند باید هرکدام وجودی را داشته باشند که آن یکی نداشته باشد، یعنی خدای اول وجودی را دارد که خدای دوم ندارد وخدای دوم هم وجودی را دارد که خدای اول ندارد. که در این صورت درهر دوتای اینها نیستی راه پیدا می کند و مهم ترین خصوصیت واجب الوجود (خدا) بودن را از دست می دهند. پس ممکن نیست دوتا خدا باهم وجود داشته باشند.
حالاممکن است گفته شود که چه اشکالی دارد که این دوتاخدا از همه جهت به هم شبیه باشند؟؟
جواب این است که چون در خدا هیچ نیستی وعدمی راه ندارد باید همه جای عالم را پرکرده باشد واینگونه یکی از این دوتا خدا عالم را پر می کند وهیچ جایی برای خدای دوم نمی گذارد.
پس ممکن نیست بیشتر از یک خدا درعالم باشد. واحتمال اینکه دوتا خدا درعالم هستی وجود داشته باشد باطل وغلط است.

منابع برای بیشتر:

اندیشه اسلامی ۱و۲

اندیشکده ایمان

خداشناسی/ پرسشها وپاسخ های دانشجویی

Load More Related Articles
Load More By mehdi
  • دین در عصر ظهور

    دین در عصر ظهور مشخصات کتاب شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۴-۲۸۷۹۵ سرشناسه : فاضل‌لنکرانی محم…
  • آیا واقعا خدایی وجود دارد؟

    سوال:ازکجامعلوم که خدایی هست؟ موجود الف رو تصور کنین که موجود ب رابه وجود آورده است.و وجود…
  • ما اعتقاد داریم که اعتقادات مهم نیست.

    سوال:چرا باید به اعتقادات اهمیت دهیم؟ موجوداتی که قدرت تشخیص دارندکارهایشان رابراساس علم و…
Load More In اعتقادی

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

دین در عصر ظهور

دین در عصر ظهور مشخصات کتاب شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۴-۲۸۷۹۵ سرشناسه : فاضل‌لنکرانی محم…