خانه en I am leaving among you two precious things

I am leaving among you two precious things

2 دقیقه خوانده شده
0
0
235

The  Messenger of  Allah(¥) said:
“Verily, I am  leaving  among  you  two precious  things[ Thaqalayn] : The  Book  of Allah  and  my  progeny[ ‘Itrah], the  members
of  my  Household[ Ahlal-Bayt]. If  you  hold fast  to  them, you shall never go  astray. These two will  never separate from each other  until
they meet  me at   the  Pond[ ¦ a w¤]   (of Kawthar ).”بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
بارگذاری بیشتر در en

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

to do lists

Get a clear overview of everything on your plate and never lose track of an important task…