خانه en I am leaving among you two precious things

I am leaving among you two precious things

2 دقیقه خوانده شده
0
0
214

The  Messenger of  Allah(¥) said:
“Verily, I am  leaving  among  you  two precious  things[ Thaqalayn] : The  Book  of Allah  and  my  progeny[ ‘Itrah], the  members
of  my  Household[ Ahlal-Bayt]. If  you  hold fast  to  them, you shall never go  astray. These two will  never separate from each other  until
they meet  me at   the  Pond[ ¦ a w¤]   (of Kawthar ).”بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده عبدالله
  • THE IMAM’S SPECIFIC TRAITS

    Before we delve into the subject, one point should be explicitly stated: It can be easily …
  • THE PHILOSOPHY BEHIND THE EXISTENCE OF THE IMAMS

    The reasons we advanced for the necessity of prophethood will make us familiar to a large …
  • WHEN WAS IMAMATE FIRSTDISCUSSED

    We know that after the passing of the Prophet of Islam, Muslims were divided into two grou…
بارگذاری بیشتر در en

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

آیا ازدواج من با ایشون درسته؟

برام خاستگاری اومده با شرایطی که من میخاستم ...متاسفانه من هر چقدر تلاش میکنم نمیتونم به ط…