خانه en Made mistakes
en

Made mistakes

2 دقیقه خوانده شده
0
0
87

Made mistakes

مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
بارگذاری بیشتر در en

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

كدام نماز مردود است؟

امام صادق عليه السلام مى‏ فرمايد: وقتى بنده نماز را به وقت خودش به جاى آورد و بر شرايط و ح…