خانه اخلاقی اخلاق اجتماعی هم نوایی های شهر من

هم نوایی های شهر من

1 دقیقه خوانده شده
0
0
741

دو جاده جنگلی از هم جدا می شدند و گذر از هر دو ممکن بود. در مقام رهگذر  مدتها ایستادم تا در حد ممکن ببینم این دو در کجا از هم منشعب می شوند. آنگاه به راهی دیگر به همان زیبایی نگاه کردم. و شاید بتوان گفت آن راه از اولی بهتر بود. زیرا علف در آن, منظره دلنشینی را به وجود آورده بود و نشان می داد هنوز کسی بر روی آنها قدم نگذاشته است. من اولی را برای روزی دیگر نگه داشتم و تردید داشتم که می توانم از آن باز گردم. من جاده ای را که کم گذر بود برگزیدم و تمام تفاوت ها ناشی از این انتخاب بود.

برای محقق ساختن توانایی ها و استعداد های بالقوه, باید دیوار دنباله روی را فروپاشیم و صرفا به خاطر خوشایند مردم آن را پیش نگیریم. بلکه در مقابل می بایست در برابر فشار غیر اصولی اجتماع سر به طغیان برداریم و بدون توجه به برخی اصول رایج در جامعه باآفرینش تفاوتی عظیم از یک زندگی غنی مبارزه جویانه و پرمعنا بر گزینیم.

هنگامی که بر سر دو راهی های زندگی دوچار تردید شده و نمی دانیم کدام راه را برگزینیم بایستی راه کم گذر را در پیش گیریم و جهت گیری تازه ای را در زندگی شخصی و حرفه ای پدید آوریم.

تاثیر فشار همسالان بر روح نوجوانان اغلب به این دلیل است که ما بزرگترها نیز در زندان همنوایی به سر می بریم و هنوز قربانیان فشار همسالان خود هستیم.

پدید آوردن تفاوت بزرگ و برجسته شدن در زندگی و پیشرو بودن، نتیجه رفتن از راه کم گذر است؛ و آفرینش تفاوت عمده در زندگی مستلزم اجتناب از دنباله روی از اجتماع.

برای محبوبیت اجتماعی به جای همنوایی صرف با جامعه باید متاعی برای عرضه کردن در زندگی داشته باشید. چرا جامعه در نهایت هم مسیر با کسانی می شود که روزخگاری از همنوایی سر بر تافته و مسیر کم گذر را انتخاب کردند.

برای همین:

در برابر تاثیرات محیطی تسلیم نشوید و نگذارید شما را به زور به قالب الگوی ویژه ای در آورند، حتی اگر غالب مردم به راهکاری اعتقاد دارند که شما از لحاظ ذهنیت و تفکر خود را هماهنگ با آن حس نمی کنید، در درستی راهی که برگزیده اید تردید به دل راه ندهید.

پیوسته به خود خاطر نشان کنید که به احتمال زیاد نمی توانید راهی را که طی کرده اید عقبگرد کنید و در فرصتی دیگر مسیری را که به راستی شیفته اش بوده اید و صرفا به خاطر کم گذر بودنش از آن صرفنظر کرده اید در پیش گیرید و در فرصتی دیگر مسیری را که به راستی شیفته اش بودید و صرفا به خاطر کم گذر بودنش از آن صرفنظر کرده اید در پیش گیرید.

مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
بارگذاری بیشتر در اخلاق اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی فراهم کنید

در دیدار ۳ ساعته عصر دیروز (چهارشنبه) هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، …