خانه en The sin which makes you sad and repentant is more liked by god than the good deed which turns you arrogant
en

The sin which makes you sad and repentant is more liked by god than the good deed which turns you arrogant

2 دقیقه خوانده شده
0
0
9

The sin which makes you sad and repentant is more liked by god than the good deed which turns you arrogant

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده سرخوش
بارگذاری بیشتر در en

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

Can not socceed?#time_management

0 0 …