خانه en The sin which makes you sad and repentant is more liked by god than the good deed which turns you arrogant
en

The sin which makes you sad and repentant is more liked by god than the good deed which turns you arrogant

2 دقیقه خوانده شده
0
0
92

The sin which makes you sad and repentant is more liked by god than the good deed which turns you arrogant

 • The First Step in Refinement

  How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…
 • به همسرتان بگویید که شما دشمن اش نیستید

  اگر درباره موضوعی با همسرتان آرام صحبت می کنید اما او به یکباره از کوره در می رود و صدایش …
 • Knowledge and Faith

  Sometimes you see that one has knowledge of these realities but has no faith. Undertakers …
مطالب بیشتر از این نویسنده مهدی
 • The First Step in Refinement

  How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…
 • Knowledge and Faith

  Sometimes you see that one has knowledge of these realities but has no faith. Undertakers …
 • Value of a man

  Value of a man depends upon his courage; his veracity depends upon his self-respect and hi…
بارگذاری بیشتر در en

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی کنید

The First Step in Refinement

How long do you wish to remain in the sleep of negligence, plunged in corruption? Fear God…